Medicatiebewaking

Medicatiebewaking

Wij van apotheek Boehmer streven naar de beste kwaliteit. Een onderdeel daarvan is de medicatiebewaking. Het is onze taak om te controleren of een geneesmiddel gecombineerd kan worden met ander medicijngebruik of eventuele ziekten waaraan u lijdt. Indien u zwanger wilt worden, zwanger bent of borstvoeding geeft kunt u dit aangeven. Om de medicatiebewaking zo goed mogelijk uit te kunnen voeren hebben wij toestemming nodig voor het LSP (Landelijk schakelpunt).

Om deze medicatiebewaking doeltreffend uit te kunnen voeren, verzoeken wij u dit vragenformulier in te vullen en aan ons te retourneren. Uiteraard zullen wij zeer discreet omgaan met de gegevens die u aan ons verstrekt.

Wat is het LSP

Het LSP is het landelijk schakelpunt. Het biedt de mogelijkheid om via een beveiligd netwerk medische gegevens electronisch uit te wisselen met andere zorgverleners. Gegevens die op dit moment via het LSP worden uitgewisseld tussen huisartsen, huisartsenposten, apotheken en ziekenhuizen zijn:

  • Medicatiegegevens, waaronder verstrekte medicatie en medicatiebewaking.
  • Huisartswaarneemgegevens, waaronder de professionele samenvatting van het huisartsendossier en het waarneemretourberichten.

Hoe werkt het LSP?

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent.

Als u toestemming geeft kan een andere zorgverlener uw gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Een andere zorgverlener kan alleen de gegevens inzien die voor hem/haar van belang zijn. Zo kan een apotheek alleen de gegevens van een andere apotheek opvragen en dus niet gegevens van de huisarts.

 

Toestemming

Op de volgende website kunt u aangeven of u wel of geen akkoord geeft voor het LSP:  https://www.ikgeeftoestemming.nl/ U kunt het toestemmingsformulier invullen en vervolgens bij de apotheek inleveren. Voor meer informatie kunt u gaan naar de site www.vzvz.nl