Opiummedicatie

Opiumwetmedicatie

Medicijnen die onder de opiumwet vallen moeten voldoen aan allerlei veiligheidseisen. Dit is voor ons achter de schermen van belang; dubbele controle en een aparte registratie van deze medicijnen. Voor u is dit van belang als u op reis gaat naar een land dat onder de Schengenlanden valt.

Medicijnen die onder de Opiumwet vallen

Voorbeelden van medicijnen die onder de Opiumwet vallen zijn:

  • sterke pijnstillers;
  • slaap- en kalmeringsmiddelen die onder de benzodiazepines vallen;
  • ADHD-medicatie zoals Ritalin of Concerta;
  • medicinale cannabis.

Gebruikt u of uw minderjarige kind dit soort medicijnen en gaat u naar het buitenland? Raadpleeg dan het CAK

Schengenverklaring

Neemt u medicijnen die onder de Opiumwet vallen mee naar een Schengenland, dan heeft u een Schengenverklaring nodig. Hierin staat dat u of uw kind de medicijnen meeneemt voor eigen gebruik. Uw arts moet de verklaring ondertekenen. Daarna controleert het CAK de verklaring en verklaart deze rechtsgeldig.

De Schengenverklaring is 30 dagen geldig. Duurt uw reis langer dan 30 dagen? Dan moet u meerdere Schengenverklaringen invullen zodat de data op elkaar aansluiten.

Schengenverklaring aanvragen

Het aanvraagformulier Schengenverklaring kunt u hier downloaden. De afhandeling van uw aanvraag duurt circa 4 weken.

Medicijnpaspoort

Het medicijnpaspoort is handig om bij u te hebben als u medicijnen meeneemt op reis. Hierin staat welke medicijnen u gebruikt. En of u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen. Dit is handig als u in het buitenland nieuwe medicijnen nodig heeft of een arts bezoekt. Maar het medicijnpaspoort is geen reisdocument. Het vervangt dus niet de Schengenverklaring of de Engelstalige medische verklaring.

U kunt het medicijnpaspoort halen bij uw huisarts, apotheek of specialist. U kunt ook terecht bij patiëntenverenigingen en medische hulpdiensten. Het medicijn(en)paspoort wordt ook wel geneesmiddelenpaspoort of Europees Medisch Paspoort genoemd.

Medicijnen meenemen in originele verpakking

Neem medicijnen mee in de originele verpakking van de apotheek met etiket. Dan is duidelijk dat het om een geneesmiddel gaat en niet om drugs.